Prawo

W poniższym artykule zamierzamy skoncentrować Twoją uwagę na praktycznych aspektach związanych z zakładaniem fundacji, które jednocześnie są nieodłącznymi kwestiami związanymi z zagadnieniami prawa. Sami jesteśmy jego praktykami, dlatego postaramy się przedstawić zagadnienie w najbardziej wyczerpujący sposób ale jednocześnie wiemy, że w wielu kwestiach wykracza ono poza ramy artykułu.

Pierwsze kroki w drodze do założenia fundacji

Fundacja to niegasnący temat ściśle związany z działalnością na rynku. W przeciwieństwie jednak do firm czy spółek, fundacja musi mieć na uwadze dobro publiczne. Jednym słowem nie może zaspokajać prywatnego interesu założyciela (fundatora).

Jeżeli uważasz, że założenie fundacji to najlepsze wyjście dla Twoich planów, to trafiłeś idealnie. Z prawnego punktu widzenia zasady zakładania i działania fundacji spisane są w Ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97). Wspomniany wyżej obowiązek działania na rzecz dobra publicznego uściśla celowość działania fundacji. Kiedy zatem powinieneś myśleć o jej założeniu? Przede wszystkim gdy zamierzasz działać na rzecz: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska, a także opieki nad zabytkami. Aktualnie fundacje są dodatkowo punktowane przy pozyskiwaniu środków unijnych przy okazji wielu działań wchodzących w skład aktualnego okresu programowania środków UE.

W ciągu ostatnich 5 lat założyliśmy w Polsce 30 fundacji. Obsłużyliśmy ponad 1000 klientów, a aktualnie współpracujemy z ponad 50 ekspertami. Jesteśmy zaufanym partnerem w realizacji celów związanych z takimi organizacjami. Z naszą pomocą cały proces odbywa się precyzyjnie, szybko i z zachowaniem zasad prawa.

– Marek Czyżewski – właściciel

Historie, która potwierdzają nasz profesjonalizm

Jednym spośród wielu klientów zwracających się do nas w celu zweryfikowania lub zarejestrowania dokumentów był (nazwa klienta). Tak jak lwia część fundatorów rozpoczął od samodzielnego wypełnienia dokumentów – udaje się to jednak w niewielkim odsetku przypadków. Nasz ekspert, w celu weryfikacji poprawności dokumentów przeprowadził z klientem wywiad w oparciu o szczegółowe pytania, mające na celu uzyskanie informacji do potwierdzenia czy Pan X poprawnie wnioskował probując samodzielnie przygotować dokumenty.

W przypadku konsultacji zgodnych z przygotowanym przez nas scenariuszem okazuje się, tak jak i w tym przypadku, że sporządzony samodzielnie i niestety nierzetelnie statut mógł wręcz zaszkodzić działaniu fundacji. Nie był dość perspektywiczny i nie przewidywał wielu zmiennych, które pojawiają się w trakcie działania fundacji. Do takich zmiennych zaliczyć można na przykład wpisanie zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej, która nie była przewidziana w statucie.

W konsekwencji statut wraz z wnioskami do KRS należało napisać na nowo, aby proces rejestracji jak i samo późniejsze działanie fundacji mogło mieć zapewnione płynne funkcjonowanie na rynku.

Najczęstszym pytaniem, z którym trafiają do nas klienci dotyczy czasu rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Paradoksem jest, że czas realizacji wpisu do KRS może być różny zależnie od miasta, w którym fundacja jest rejestrowana. Dodając do tego powszechne przekonanie, że czas rejestracji oscyluje od 6 do 9 (rekord wyniósł aż 1,5 roku!) miesięcy wielu naszych klientów już na wstępie ma niesłusznie pesymistyczne nastawienie.

Nasz rekordowy czas rejestracji wyniósł 6 tygodni. Na przestrzeni pięciu lat nabyliśmy doświadczenie rejestrując trzydzieści fundacji. To stanowi o naszej przewadze i wyspecjalizowaniu w tym zakresie. Potrafimy precyzyjnie określić, które elementy wniosków i statutu należy dopracować, gdyż okazują się częstymi przyczynami cofania dokumentów do poprawy, co horrendalnie przedłuża całą procedurę nawet do wspomnianych 18. miesięcy. Tym samym całkiem paraliżując działanie fundacji.

Dbamy o twoje nerwy

Działamy mając na uwadze uproszczenie i przyśpieszenie procedur oraz zminimalizowanie trudności mogących powstać na drodze do sfinalizowania rejestracji fundacji. Za każdym razem szczegółowo omawiamy z klientem wszelkie kwestie związane z profilem przyszłej fundacji. W ten sposób jesteśmy zawsze blisko osób, z którymi współpracujemy, a co za tym idzie wiemy co i kiedy podpowiadać aby osiągnąć najlepszy rezultat.

– Marek Czyżewski – właściciel

6 kwestii na, które należy zwrócić uwagę rejestrując fundację

1. Jaki może być cel fundacji?

Fundację można ustanowić dla realizacji celów zgodnych z interesami Rzeczpospolitej Polskiej, tj. celów społecznie i gospodarczo użytecznych. Przede wszystkim takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. (Art. 1)

2. Co to jest Fundusz założycielski?

Fundator po ustaleniu celu określa wysokość funduszu założycielskiego. Fundusz jest majątkiem przeznaczonym na rzecz fundacji, po to aby zapewnić jej rozpoczęcie działań i realizację określonych wcześniej celów. Na fundusz założycielki mogą być przekazane pieniądze, papiery wartościowe oraz rzeczy ruchome i nieruchomości. (Art. 3 ust. 2-3)

3. Co to jest Akt fundacyjny?

Akt fundacyjny niejako spaja w jedno dwa powyższe punkty. Jest on oświadczeniem woli fundatora określającym cel fundacji oraz fundusz założycielski. Według ustawy dokument ten powinien mieć formę aktu notarialnego. W akcie jest również miejsce na to aby określić odpowiedniego ministra, który będzie sprawował nadzór nad fundacją.

4. Ile wynosi koszt sądowy i urzędowy rejestracji fundacji?

Koszt to oprócz czasu kwestia najczęściej podejmowana przez przyszłych fundatorów. Ile więc musimy zapłacić za rejestrację nowo powstającej fundacji? Sąd pobiera zawsze jedną opłatę, ale może być ona różna w zależności od preferencji fundatora. Opłaty rejestracyjnej dokonujemy w tym samym sądzie, w którym składamy wniosek. Wyniesie ona 250 zł – dla rejestracji tylko w KRS, lub 600 zł gdy rejestracja obejmuje KRS oraz rejestr przedsiębiorców. Dodatkowo należy być gotowym na uiszczenie opłaty notarialnej za podpisanie aktu fundacyjnego. Opłata taka zależna jest od wartości funduszu założycielskiego.

5. Jak długo trwa rejestracja fundacji?

W tym przypadku sytuacja może komplikować się najbardziej, dlatego warto zwrócić uwagę na dokładne i profesjonalne przygotowanie dokumentacji. Według ustawy termin instruktażowy dla sądu to 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Tak krótki okres jest jednak wysoce nieprawdopodobny, a przedłużają go poprawki dokumentów zalecane przez sąd. Każda poprawka może potrwać kolejnych 7 lub 14 dni, a cała procedura bardzo często przedłuża się nawet o kilka miesięcy.

Średni czas akceptacji wniosków pisanych przez nasze biuro to około 1,5 miesiąca.

6. Co dalej po rejestracji fundacji?

Po rejestracji i rozpoczęciu działania na fundacji ciąży obowiązek sprawozdawczy realizowany co dwa lata. Badanie przeprowadza Główny Urząd Statystyczny, a sprawozdanie należy złożyć drogą elektroniczną lub tradycyjną. Ponadto gdy nie zachodzi żadne zdarzenie prawne w związku z działaniem fundacji nie ponosisz żadnych opłat, w tym często także opłat księgowych.

3 niezbędne wskazówki w przypadku samodzielnej rejestracji fundacji

1. Staraj się sprawdzić dokumentację pod każdym prawnym kątem. Z naszego doświadczenia wynika, że mimo wielu starań niemal za każdym razem trafia się mankament, który przez sąd zgłaszany jest do poprawki. Przede wszystkim należy wiedzieć jak przygotować statut, który musi swą treścią wybiegać w przyszłość, tak aby nie blokować działania fundacji pod żadnym względem. Kompletna i dobrze przygotowana dokumentacja to najtrudniejszy element początkującego fundatora.

2. Upewnij, się że we wniosku do KRS, statucie oraz załącznikach nie ma błędów. Jeżeli masz taką możliwość daj dokumenty do szybkiej konsultacji znajomemu prawnikowi. Rejestracja fundacji to czysto urzędnicza procedura; każdy, nawet najmniejszy błąd będzie przyczyną przedłużenia rejestracji o kolejne tygodnie, a w najgorszym przypadku miesiące.

3. Przed rozpoczęciem działania fundacji upewnij się czy wszystkie założenia i zobowiązania będą wykonywane według przesłanek wynikających ze statutu. Nie możesz pozwolić sobie na sytuacje, w której pewne czynności prawne będą wykonywane niezgodnie z przyjętymi zasadami.

5 faktów, na które należy zwrócić uwagę wybierając prawnika, który przeprowadzi Cię przez proces rejestracji.

1. Doświadczenie uczy w jaki sposób poprawnie przygotować dokumentację do KRS oraz statut. Nie idź do pierwszego lepszego prawnika gdyż każdy ma swoją specjalizację i tylko ci, którzy faktycznie rejestrowali conajmniej 5 fundacji będą wiedzieć jak dokładnie działać w Twoim interesie.

2. Sprawdź czy prawnik jest pewny i funkcjonuje na rynku przynajmniej od 2 lat. Rejestracja może porwać i musisz mieć możliwość konsultacji z kimś kto jest wtajemniczony w Twoje dokumenty. Przenoszenie sprawy do kolejnych specjalistów jest kosztowne i znacznie wydłuża czas całej procedury.

3. Dobrze gdy prawnik nie działa samodzielnie tylko w ramach większej struktury biura prawnego, mając do dyspozycji szereg specjalistów, którzy będą oddelegowani specjalnie dla Ciebie i przede wszystkim – będą wyspecjalizowani w sprawach fundacji.

4. Dowiedź się ilu i jakich klientów obsługiwał prawnik. Jeżeli miał ich do tej pory ponad 20 to zazwyczaj okazuje się, że można na niego liczyć, W przeciwnym wypadku najlepiej szukać kolejnego, aby nie ryzykować utratą czasu i nie narażać się na ryzykowne koszty.

5. Sprawdź stawki jakie proponuje prawnik. Paradoksalnie, zwróć uwagę czy nie są zbyt niskie. Może to oznaczać, że dopiero zaczyna, obsłużył mała liczbę klientów i jest ryzyko, że okaże się mało doświadczony w zagadnieniach związanych z rejestracją i obsługą fundacji.

Jadąc samochodem z daleka widzicie wielką żółtą literę “M” i już wiecie, czego się spodziewać po posiłkach, które tam znajdziecie. Podczas zakupów w galerii handlowej szukacie dobrego obuwia, ale ostatecznie i tak kierujecie się do sklepu, z którym kojarzycie buty nie do zdarcia.

Na pewno znacie te mechanizmy będą klientem. Jako właściciele firm, cały czas pracujecie jednak na wartość marki, która będzie oddziaływać na klientów właśnie w ten sposób. Jedną z metod dojścia do wyobraźni kupujących jest oryginalny znak towarowy zabezpieczony tak aby żadna inna firma nie mogła z niego korzystać lub podszywać się pod pozytywny wizerunek waszej firmy. Oto co zyskacie rejestrując wasz znak towarowy.

Rejestracja znaku towarowego jest czynnością racjonalną i niezbędną szczególnie gdy wasze przedsiębiorstwo nabiera impetu i zaczynacie świadczyć usługi coraz szerszej grupie odbiorców, a opinia o waszej firmie jest pozytywna i macie zamiar utrzymać najwyższe standardy świadczone odbiorcom.

Co jest znakiem towarowym? Mogą to być znaki słowne, znaki graficzne, znaki przestrzenne, kolory, melodie odróżniające pochodzenia produktu jednocześnie nie wyłączone z rejestracji na podstawie prawa. To tylko niektóre z przykładów, o których wielu właścicieli firm nie ma świadomości.

Teraz po kolei. Rejestracja znaku towarowego to między innymi:

 • Prawna ochrona znaku towarowego.
  W sytuacji gdy nowy podmiot gospodarczy zarejestruje znak towarowy identyczny z naszym możemy zostać zmuszeni do jego zmiany, mimo że był wizytówką firmy przez kilka lub kilkanaście lat. Aby tego uniknąć należy wystąpić z wnioskiem o rejestrację do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej i zabezpieczyć tę oryginalną wartość firmy na przyszłość
 • Wyłączne prawo do znaku towarowego.
  Po rejestracji, podmiot prawny będący właścicielem znaku ma wyłączne prawo do rozporządzania nim w każdym wymiarze: marketingowym, oznaczając nim własne produkty, wystawiając licencje na jego użytkowanie np. w przypadku franczyzy  a gdy tak zdecyduje może go również odsprzedać. W przypadku rozwoju firmy i zakładania tzw. “spółek córek” właściciel znaku może stworzyć wariacje na jego temat aby odróżnić pozostałe własne podmioty, jednocześnie zachowując spójność komunikującą przynależność do marki parasolowej.
 • Zaufanie do marki.
  Zarejestrowany znak towarowy, nawiązując do początku naszego artykułu, tworzy z czasem pozytywne skojarzenia z produktami, co skutkuje zwiększaniem zaufania do całej organizacji. Aby podbudować jeszcze bardziej ten efekt, po rejestracji można używać znanego powszechnie znaku (R), który jednocześnie najskuteczniej przestrzega potencjalnych konkurentów przed bezprawnym jego używaniem.
 • Komunikacja i promocja marki
  Mając już wszystko prawnie ustalone, zarejestrowany znak towarowy ze znakiem (R) będzie profesjonalnie komunikował wizerunek firmy, która jest poważnym przedsięwzięciem dbającym o detale.

Przeczytaj również nasz artykuł pod tym linkiem, w którym pisaliśmy co tracisz gdy nie zarejestrujesz znaku towarowego

Biżuteria

Dzięki lawinom okazji na miejskie wieczorne szaleństwo oraz imprezom firmowym, które dają szansę na pokazanie swojej elegancji jak żadna inna pora roku, zima to czas, by nosić biżuterię, która promieniuje.

Dla niektórych będzie to oznaczać całkowity blask, rzucające się w oczy naszyjniki wszystko co elegancko odbija światło, a dla innych delikatne podkreślenie naturalnego piękna. Wybraliśmy dla was trzy stylowe świąteczne inspiracje na sezon zimowy.

1. Perła i diament

Choć klasyczne klejnoty mogą być noszone przez cały rok, zimą nie należy zapominać o miękkim połysku pereł. Białe perły w klasycznych sznurkach lub efektowne perłowe kolczyki będą wyglądały wspaniale przy kominku, a połączenie ich z diamentami przywołuje scenę śniegu i lodu, które stopią najbardziej zagorzałego Scrooge’a. Aby uchwycić tradycyjny świąteczny klimat trzymaj się stylów wiktoriańskich i Art Deco, wśród których zarówno perła jak i diament są elementami podstawowymi.

2. Na czasie

Jeżeli myślisz o przygotowaniach na imprezę firmową koniecznie pomyśl o zegarku, który w tym przypadku powinien być delikatny i olśniewający. Diamentowe detale dodają gracji i natychmiast łapią spojrzenia pełne podziwu; dla ożywienia kreacji pomyśl o modelach posiadających tarcze z obramowaniem, zdobione ramki i delikatne bransolety.

W naszej ofercie jest wiele wspaniałych zegarków z biżuterią, w tym dwóch naszych faworytów “link do zegarka”, oraz “link do zegarka”. “Zagarek1” to piękny i delikatny przykład spełniający cechy opisywane przez nas wyżej. “Zegarek2” – ten z kolei – niesamowicie ekscentryczny z fioletowym satynowym paskiem i nabijanym brylantami oraz różowozłotą tarczą, wygląda tak, jakby topniał w upale imprezy.

3. Zestawy z broszką

Broszki to również bardzo efektowna strona zimy. Ich forma może opowiadać całą historię. Eleganckie płaszcze można dosłownie przekształcić poprzez przypięcie broszki ze stali szlachetnej, która rozświetli górną część waszej garderoby. Modne, po raz kolejny, jest przypięcie broszki – najlepiej małego zestawu broszek – do swetrów, sukienek i koszul; zimą prawie wszędzie. Sprawdzi się wiele elementów biżuterii z kolorowymi kamieniami szlachetnymi, które dają wrażenie otulenia.

Jeśli zdecydujesz się rozgrzać lub zrelaksować na świątecznej imprezie, także noworocznej, zastanów się nad skorzystaniem z jednej z naszych propozycji. Odważnym pozostawiamy możliwość eksperymentowania ze wszystkim naraz.

Wnętrza

Jak wiecie nasi eksperci obserwują trendy designu i cały czas trzymają rękę na pulsie. W tym tygodniu dzielimy się wiedzą na temat nowościami, które wzbudzą największe zainteresowanie w nadchodzących miesiącach, a my już przygotowujemy projekty w oparciu o te pomysły.

Rok 2017 obfitował w szorstkie tkaniny, ciemne palety barw i mnóstwo zieleni. Bieżący rok będzie pełen cech pochodzących z natury, a aranżacje biur nie poprzestaną na wykorzystywaniu żywotnych roślinnych motywów. To nie wszystko – Pantone ogłosił ten rok rokiem koloru Ultra Fioletowego. Ten zwrot wyznacza drogę w kierunku kontemplacyjnego charakteru przestrzeni. Głąbokie odcienie fioletu, błękitu i ciepłych palet barwnych będą podstawą do tworzenia kreatywnych wnętrz zorientowanych innowacyjnie.  

Granica pomiędzy domem i przestrzenią pracy zaciera się stopniowo wszędzie, gdzie tworzymy dla siebie “przytulne gniazdka” inspirujące do codziennego działania. Aby wspierać te tendencje stawiamy na minimalistyczne wzory i tekstury materiałów, stosowane wybiórczo w określonych miejscach. Skutecznie omijamy niepotrzebny dezorientujący chaos  Angażowanie kreatywności poprzez design “sensoryczny” jest rozwiązaniem, które w tym roku będzie w top 10 najbardziej popularnych zastosowań aranżacji wnętrz. To samo dotyczy wykorzystaniu naturalnego światła bezpośrednio wpływającego na podtrzymanie lepszego samopoczucia. Eliminujemy sztuczne, przekombinowane rozwiązania świetlne bezpośrednio przy stanowiskach pracy, chyba że mają pełnić funkcję ozdobną i wspierać poczucie prywatności.

To nie koniec pomysłów które posłużą nam za drogowskaz w nadchodzącym sezonie. Wypatrujcie kolejnych artykułów w tej serii. Za tydzień wracamy z materiałem o aranżacjach biurowych stref relaksu.

Zdrowie

Wiemy, że kojąca moc płynie prosto z natury. Harmonizujemy szeroką wiedzę najlepszych dietetyków z niezwykłymi darami pochodzącymi z przyrody. Składniki tworzące suplementy Bioture tworzą zrównoważony balans odpowiedni dla zachowania zdrowia i witalności. Promujemy łączenie naszych produktów ze zdrowym trybem życia, a ze swoją misją dotarliśmy już do tysięcy Polaków.

Dlaczego my?
Natura to dar, z którego czerpiemy garściami. Poznaliśmy jej tajemnice i wciąż odnajdujemy w niej źródło zdrowia. Teraz chcemy dzielić się swoją wiedzą.

Jak to robimy?
Suplementy gwarantujące synergię zdrowia i witalności opracowujemy na podstawie wiedzy, którą zdobyliśmy na przestrzeni lat, i którą wciąż poszerzamy.

Co robimy?
Tworzymy receptury powstające z naszego doświadczenia i naturalnych składników, a w połączeniu z odpowiednią dietą zapewniające poprawę zdrowia i samopoczucia.

Od zawsze łączyła nas chęć powrotu do źródła. Nasza ekspercka wiedza z zakresu farmaceutyki i żywienia wciąż podpowiada nam, że nie wszystko co okiełznane przez nowoczesne metody produkcji żywności to fontanna tryskająca zdrowiem.

Wciąż zadajemy sobie pytanie: w jaki sposób przeżyliśmy całe wieki bez dobrodziejstw technologii żywienia? Więź łącząca ludzi z naturą od zawsze była mocniejsza niż możemy to sobie wyobrazić. Nigdy nie głosiliśmy jednak, że należy zrobić krok wstecz i odrzucić to czego ludzkość dokonała przez minione stulecia. Stoimy jednak na stanowisku, że potrzeba nam wsłuchać się w to co jest na wyciągnięcie ręki – naturę w czystej postaci.

Człowiek egzystuje jednocześnie w świecie natury i cywilizacji. My natomiast, z sukcesem, osiągamy równowagę pomiędzy nimi. Nasi przodkowie intuicyjnie stosowali proste naturalne składniki, ale intuicja to nie wszystko. Dzięki zdobytej wiedzy potrafimy precyzyjnie określić w jakich proporcjach są niezbędne do osiągnięcia zamierzonego efektu. Czosnek był naturalnym antybiotykiem już w starożytnej Grecji. Zostało potwierdzone, że ziarna kawy i owoce zmniejszają ryzyko zachorowań na raka.

Jesteśmy teraz w miejscu, w którym z dużą precyzją możemy określić ile natury potrzeba aby odnaleźć zdrowie i cieszyć się długim życiem. Już nie musimy robić tego z zawiązanymi oczyma. Znamy odpowiednie proporcje.

Oddajemy Wam naturalne źródło zdrowia.

E-commerce

Sprawa ze sklepami jest dziś wbrew pozorom bardzo prosta. Nie szukasz przecież lokalu za osiem tysięcy złotych miesięcznie, magazynu i zaawansowanego monitoringu. Szukasz wirtualnej przestrzeni, na której w bezpieczny i stabilny sposób możesz zainstalować sklep internetowy zarządzany z wygodnego biura, a nawet własnego pokoju.

Najtaniej w całym Internecie?

Masz już pomysł, masz towary, teraz najtrudniejsza decyzja – którą ofertę wybrać, przecież wszystkie są najbardziej okazyjne. Aby sklep działał potrzebujesz sprawdzonego, stale rozwijanego i aktualizowanego systemu do zarządzania treścią sklepu i jego wirtualnym magazynem. Nasz wybór pada na WooCommerce ze względu na fakt, iż jest darmowy, a dodatkowymi wtyczkami rozszerzającymi jego funkcjonalność ograny jest tak gęsto, że nie będziesz potrzebować dedykowanych rozwiązań pisanych przez developerów; przez kilka pierwszy lat, lub wcale.

Bez hostingu nie ruszysz z miejsca. Tutaj na pewno należy zatrzymać się nad porównaniem ofert jakie dają gotowe systemy do szybkiego tworzenia sklepów (kombajny) w opozycji do niezależnego postawienia na swoim WooCommercowym rozwiązaniu.

Kwestie benchmarków platform “sklepowych” powinny być podstawowym zagadnieniem do rozpatrzenia przez przyszłych właścicieli e-commmerców, albowiem marketing wspomnianych platform działa i zachęca bardziej niż racjonalne podejście do problemu.

Platformy typu Shoper lub Shoplo już na wstępie kasują od ponad 50 zł miesięcznie za zwykłe utrzymanie sklepu, lecz bez dodatkowych usług marketingowych, wsparcia graficznego i biznesowego networkingu. W efekcie nie oferują więcej niż można zrobić samemu za trochę ponad 5 zł z Solidnym hostingiem w cyklu miesięcznym. Należy oczywiście doliczyć jednorazową opłatę za wordpressowy szablon wybrany na przykład z przebogatej giełdy themeforest. net.

Co więcej Platformy sugerujące całościowe przygotowanie e-commercowego środowiska sprzedaży już na wstępie wyliczają jak duży może być sklep, poprzez określenie ilości możliwych do wystawienia przedmiotów czy rzekomą integracje z Allegro, Facebookiem i kurierami. Wszystkie te połączenia zapewniają darmowe pluginy do WordPressa, dzisiaj nie jest to już żadne czary mary.

Czy znajdziemy tam np. wsparcie informatyczne? Nie. Nadzieje pokładane w gotowych systemach często nie mają pokrycia. Gdy chcesz zmienić element szablonu lub dobudować nową sekcję w sklepie, platforma “sklepowa” odeśle cię do developera, który jest autorem takiego szablonu. Za zmiany informatyczno-graficzne zapłacisz w obu przypadkach.

Stabilny hosting vs drogi kombajn 

Czy istnieje złoty środek? Rozwiązanie leży po stronie podejścia i rozeznania właściciela sklepu. Jeżeli nie masz podstaw programistycznych, tak czy inaczej potrzebny będzie Ci ktoś, kto “zastartuje” całe przedsięwzięcie. Nieależnie od tego czy siedzi ono na kombajnie typu Shoplo czy będzie ładnie skrojone na systemie WooCommerce i dobrym hostingu w przystępnej cenie. 

 Rób zestawienie swoich wyborów

My przedstawiamy swoją wersję wydarzeń:

1. Wybierasz Stabilny hosting za 5,07 zł miesięcznie. W rozliczeniu rocznym płacisz ok. 61 zł.

Do otwarcia sklepu potrzebujesz m.in: 

A) Szablonu WordPressa (średni jednorazowy koszt to ok. 60 dolarów).
B) Grafika, bo przecież potrzebujesz zachęcających bannerów
C) Kampanii SEO – chcesz być widoczny w Google
D) Kampanii newsletterowej – chcesz aby klienci wiedzieli co nowego na Twoich wirtualnych “półkach”
E) Social media – idealne miejsce do kumulowania skarg i pochwał pod Twoim adresem.

Sklep stoi na Twoich zasadach i nie ma żadnych ograniczeń, na przykład w stosunku do ilości towarów.

2. Wybierasz tzw. kombajn, który twierdzi, że wszystko zapewnia i płacisz rocznie od ponad 600 zł w górę; zależnie od tego ile ograniczeń sklepu chcesz odblokować.

Masz w cenie tylko szablon, a do otwarcia sklepu potrzebujesz m.in:

A) Grafika
B) Kampanii SEO
C) Kampanii newsletterowej
E) Obsługi social mediów

Czy różnica jest zauważalna?
Życzymy tylko udanych i racjonalnych wyborów.

Produkty / opisy na stronę

Od najdawniejszych czasów bursztyn był symbolem równowagi i dobrego samopoczucia. W połączeniu z sową – symbolem mądrości – całość emanuje prawdziwą energią i tworzy harmonijne zestawienie symbolizujące spokój ducha i sukcesywne podążanie do celu.

Broszka jest wyśmienitym wyborem dla osób o łagodnym usposobieniu, które cenią mądrość życiową. Ponadto nasz projekt jest również świetną propozycją na prezent absolutoryjny ze względu na charakterystyczną czapkę na sowiej głowie.

Nawijamy realizacje video na cyfrowe taśmy filmowe już od 10 lat. Praca jaką wykonaliśmy przez ten czas procentuje z każdym ukontentowanym klientem, a miłe słowa jakie o sobie czytamy daje nam zastrzyk motywacji do poszerzania naszego spojrzenia przez obiektyw.

Swój warsztat szlifujemy w realizacjach produkcji filmowych z zakresu skutecznych reklam, merytorycznych reportaży, barwnych teledysków; przy czym nigdy nie stawiamy sobie granic. Do tej pory nasze możliwości nie uderzyły w sufit. Każdy projekt miał swój “happy end” mimo nie zawsze łatwych warunków.

Jako profesjonalni realizatorzy, reżyserzy i scenarzyści na bieżąco adaptujemy się do zmiennych warunków technologicznych. Obecnie pilotujemy drony serwując zdjęcia z powietrza, od których nie można oderwać oka. Zajmujemy się tworzeniem trójwymiarowych scen CGI, w których realizm trudno uwierzyć. To wszystko sprawia, że zwykły dzień naszej pracy nieustannie nas fascynuje, a klienci nie mają już nic do dodania.

Kreowanie atrakcyjnych filmów to przede wszystkim nasza pasja. Podchodzimy do niej z niegasnącym zaangażowaniem, realizując projekty, które można oglądać w Internecie, ale również w telewizji.

W Twój projekt tchniemy tyle życia ile w naszych mocach.

error: Zabezpieczenie przed kopiowaniem